Logowanie:


Newsletter:

Jeśli chcesz być info- rmowany o nowościach w naszej firmie, podaj nam swój adres email:

dodaj usuń

  

Poleć znajomemu:

Podoba ci się nasza stona? Poleć ją znajomemu, wyślij mu zaproszenie:


Inne porady
Je??eli chcecie uczyni? ??rodowisko osób lewor?cznych bardziej przyjaznym, zapraszam do lektury poradników "Lewor?czno???. Jak wychowa? lewor?czne dziecko w ??wiecie ludzi prawor?cznych." i "Czym jest lewor?czno??? i jak z ni? ??y?".
Ksi???ki te omawiaj? problemy zwi?zane z zagadnieniem lewor?czno??ci i proponuj? pomoc w ich rozwi?zywaniu. Dzi?ki tym poradnikom zarówno osoby doros??e, rodzice, nauczyciele b?d? mogli i umieli stworzy? sobie i lewor?cznemu dziecku przyjazne otoczenie.

Proponujemy te?? ?wiczenia i poradniki zwi?zane z nauk? pisania dla dzieci lewor?cznych, w ró??nych grupach wiekowych. ?wiczenia  np.: "Lewa r?ka rysuje i pisze..."

Gor?co zapraszam do zakupów i lektury! 

Formy płatności:

 

Kontakt:

FAQ - przeczytaj

info@lewareka.pl

Realizacja ATOM Agency